Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen seloste.

Rekisterinpitäjä

Ihoklinikka Bear Skin
Y-tunnus 3385514-4

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ihoklinikka Bear Skin asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite), Asiakastiedot (tiedot tehdyistä hoidoista, käytetyistä tuotteista, päivämäärä), Asiakaspalautteet ja yhteydenotot, Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, Mahdolliset muut tarpeelliset tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköinen rekisteri on suojattu palomuurilla ja salasanalla. Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy tietoihin.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, vaatia korjaamaan sekä poistamaan rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Ihoklinikka Bear Skin voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Vastaanotto sijaitsee osoitteessa Sipoonranta 10 A 01120 Sipoo. Porvoon vastaanotto kampaamo OLOn tiloissa Mannerheiminkatu 16 06100 Porvoo.