Yksityisen terveydenhuollon yksikkö

Voimme nyt ylpeinä ilmoittaa, että kauan odotetut luvat ovat saapuneet huhtikuussa! Bear Skin on nyt Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän luvan myötä Sipoon ja Porvoon alueen ainoa esteettisiä hoitoja tarjoava Yksityisen terveydenhuollon yksikkö.

Lääkeaineilla tehtävät hoidot, mm. botuliinihoidot (eli tutummin Botox), ovat viranomaisten valvomaa toimintaa myös esteettisellä alalla. Näitä hoitoja voidaan toteuttaa vain Yksityisen terveydenhuollon yksiköissä. Laitehoidoista valvottuihin, luvanvaraisiin hoitoihin kuuluu mm. korkeaenergiset laserit, HIFU sekä IPL. Myös PRP-hoidot, eli omasta verestä erotellulla plasmalla toteutettavat, ihon kuntoon vaikuttavat hoidot ovat Valviran mukaan kyseisen luvan vaativa toimenpide.

Luvan myöntäminen edellyttää mm., että toiminnalla on asianmukaiset, kyseisiin toimenpiteisiin soveltuvat tilat, hoitojen toteuttajilla on terveydenhuollon koulutus (käytännössä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lääkäri tai hammaslääkäri) ja että yksiköllä on sen toiminnasta vastaava lääkäri.

Meillä botuliinihoitoja toteuttaa sekä lääkäri, että lääkärin valvonnan alla sairaanhoitaja. PRP-hoitoja ja esimerkiksi esteettisiä skleroterapia-hoitoja toteuttaa sairaanhoitaja.

Tiesithän, että Suomessa täyteainehoidot tai muut injektiohoidot eivät kuulu Valviran ja AVI:n (tai kenenkään muunkaan…) valvonnan alle? Yle julkaisi juuri aiheesta silmiäavaavan dokumentin: https://yle.fi/a/74-20084960

Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä kuka tahansa voi ostaa nettikoulutuksen aiheesta, tilata tarvikkeet ja alkaa hommiin vaikka kotona. Asian ei tietysti tarvitse olla näin radikaalisti pielessä; kuka tahansa sairaanhoitaja voi esimerkiksi alkaa näitä hoitoja tekemään vaikka yhteistyössä kauneushoitolan kanssa. Tällöinkin yleensä puuttuu se kaikista tärkein asia; lääkärin tuki komplikaatioiden varalle sekä vakuutukset asiakkaan (näissä tapauksissa et valitettavasti ole potilas…) turvaksi, sillä niitä ei tällaiselta ”ehostustoiminnalta” vaadita.

Täyteainehoidot ovat vaativaa lääketieteellistä osaamista vaativia hoitoja, joita ei voi edes pelkällä sairaanhoitajan tai lääkärin perustutkinnolla tehdä. Vaikka botuliinihoidot ovat luvanvaraisia, on näissä riskit moninkertaisesti pienemmät. Ei taida käydä ihan järkeen?

Yksityisen terveydenhuollon yksikössä tehtävät hoidot (siis kaikki, mitä seinien sisällä tapahtuu) kuuluu Potilasvakuutuksen piiriin, sillä tämä vakuutus on lakisääteinen kaikille terveyden- ja sairaudenhoidon toimintaa harjoittaville yrityksille. Vaikka täyteainehoidot eivät (VIELÄ) ole valvottua toimintaa, on näissä yksiköissä aivan eri osaaminen tunnistaa sekä mahdollisuudet hoitaa niin lievempiä, esteettisiä komplikaatioita kuin vakavampia, jopa vakavaan tulehdukseen tai kudoskuolioon, johtavia komplikaatioita.

Olemme siis enemmän kuin ylpeitä siitä, että voimme tarjota laadukkaita ja ennen kaikkea turvallisia hoitoja myös Sipoossa! Esteettiset hoidot ovat oikein toteutettuna mitä mahtavin keino hoitaa niin ihon kuntoa, ennaltaehkäistä tarpeettoman nopeaa ikääntymistä, hoitaa jo muodostuneita ikääntymisen merkkejä sekä tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.